Stanovisko - ECON_AD(2020)650729Stanovisko
ECON_AD(2020)650729

STANOVISKO
Hospodářského a měnového výboru
pro Výbor pro regionální rozvoj
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Zpravodajka: Henrike Hahn

26.6.2020

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: