Lausunto - ECON_AD(2020)650729Lausunto
ECON_AD(2020)650729

LAUSUNTO
talous- ja raha-asioiden valiokunnalta
aluekehitysvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Valmistelija: Henrike Hahn

26.6.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: