Vélemény - ECON_AD(2020)650729Vélemény
ECON_AD(2020)650729

VÉLEMÉNY
a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
a Regionális Fejlesztési Bizottság részére
a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
A vélemény előadója: Henrike Hahn

26.6.2020

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: