Opinjoni - ECON_AD(2020)650729Opinjoni
ECON_AD(2020)650729

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Henrike Hahn

26.6.2020

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: