25.9.2020
ECON_AD(2020)653964
NUOMONĖ
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2020/1998(BUD))
Nuomonės referentė: Margarida Marques

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 146kWORD 73k
Teisinė informacija - Privatumo politika