25.9.2020
ECON_AD(2020)653964
ATZINUMS
Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2020/1998(BUD))
Atzinuma sagatavotāja: Margarida Marques

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 162kWORD 66k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika