25.9.2020
ECON_AD(2020)653964
ADVIES
van de Commissie economische en monetaire zaken
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021
(2020/1998(BUD))
Rapporteur voor advies: Margarida Marques

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 138kWORD 74k
Juridische mededeling - Privacybeleid