25.9.2020
ECON_AD(2020)653964
STANOVISKO
Výboru pre hospodárske a menové veci
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021
(2020/1998(BUD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Margarida Marques

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 148kWORD 75k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia