25.9.2020
ECON_AD(2020)653964
YTTRANDE
från utskottet för ekonomi och valutafrågor
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021
(2020/1998(BUD))
Föredragande av yttrande: Margarida Marques

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 136kWORD 71k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy