Yttrande - ECON_AD(2020)653964Yttrande
ECON_AD(2020)653964

  YTTRANDE
  från utskottet för ekonomi och valutafrågor
  till budgetutskottet
  över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021
  (2020/1998(BUD))
  Föredragande av yttrande: Margarida Marques

  25.9.2020

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: