Pozměňovací návrhy - ECON_AM(2011)458626Pozměňovací návrhy
ECON_AM(2011)458626

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
55 - 309
Návrh zprávy
Sylvie Goulard
(PE454.626v03-00)
o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně
Návrh nařízení
(KOM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

16.2.2011

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: