Módosítások - ECON_AM(2011)458626Módosítások
ECON_AM(2011)458626

MÓDOSÍTÁS:
55-309
Jelentéstervezet
Sylvie Goulard
(PE454.626v03-00)
A költségvetési felügyelet euróövezet-beli eredményes érvényesítése
Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

16.2.2011

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: