Emendi - ECON_AM(2011)458626Emendi
ECON_AM(2011)458626

EMENDI
55 - 309
Abbozz ta’ rapport
Sylvie Goulard
(PE454.626v03-00)
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro
Proposta għal regolament
(COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

16.2.2011

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: