Amendementen - ECON_AM(2011)458626Amendementen
ECON_AM(2011)458626

AMENDEMENTEN
55 - 309
Ontwerpverslag
Sylvie Goulard
(PE454.626v03-00)
Effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied
Voorstel voor een verordening
(COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

16.2.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: