Amendamente - ECON_AM(2011)458626Amendamente
ECON_AM(2011)458626

AMENDAMENTELE
55 - 309
Proiect de raport
Sylvie Goulard
(PE454.626v03-00)
Aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro
Propunere de regulament
(COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

16.2.2011

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: