Predlogi sprememb - ECON_AM(2011)458626Predlogi sprememb
ECON_AM(2011)458626

PREDLOGI SPREMEMB
55-309
Osnutek poročila
Sylvie Goulard
(PE454.626v03-00)
Učinkovito izvrševanje proračunskega nadzora v euroobmočju
Predlog uredbe
(KOM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

16.2.2011

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: