15.5.2012
ECON_AM(2012)489464
ÆNDRINGSFORSLAG
368 - 640
Udkast til betænkning
Markus Ferber
(PE485.882v01-00)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (omarbejdning)
Forslag til direktiv
(COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 559kWORD 1545k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik