15.5.2012
ECON_AM(2012)489464
AMENDEMENTEN
368 - 640
Ontwerpverslag
Markus Ferber
(PE485.882v01-00)
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (herschikking)
Voorstel voor een richtlijn
(COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 503kWORD 1458k
Juridische mededeling - Privacybeleid