15.5.2012
ECON_AM(2012)489464
AMENDAMENTELE
368 - 640
Proiect de raport
Markus Ferber
(PE485.882v01-00)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (reformare)
Propunere de directivă
(COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 586kWORD 1974k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate