Ændringsforslag - ECON_AM(2013)504397Ændringsforslag
ECON_AM(2013)504397

ÆNDRINGSFORSLAG
65 - 367
Udkast til betænkning
Pervenche Berès
(PE502.113v01-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter
Forslag til forordning
(COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))

20.2.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: