Tarkistukset - ECON_AM(2013)504397Tarkistukset
ECON_AM(2013)504397

TARKISTUKSET
65 - 367
Mietintöluonnos
Pervenche Berès
(PE502.113v01-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista
Ehdotus asetukseksi
(COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))

20.2.2013

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: