Pakeitimai - ECON_AM(2013)504397Pakeitimai
ECON_AM(2013)504397

PAKEITIMAI
65 - 367
Pranešimo projektas
Pervenche Berès
(PE502.113v01-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))

20.2.2013

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: