Predlogi sprememb - ECON_AM(2013)504397Predlogi sprememb
ECON_AM(2013)504397

PREDLOGI SPREMEMB
65-367
Osnutek poročila
Pervenche Berès
(PE502.113v01-00)
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte
Predlog uredbe
(COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))

20.2.2013

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: