8.11.2013
ECON_AM(2013)521623
ИЗМЕНЕНИЯ
66 - 229
Проектодоклад
Андреас Шваб
(PE516.968v01-00)
Някои правила за уреждане на искове за обезщетение по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията
Предложение за директива
(COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 458kWORD 1110k
Правна информация - Политика за поверителност