8.11.2013
ECON_AM(2013)521623
MUUDATUSETTEPANEKUD
66-229
Raporti projekt
Andreas Schwab
(PE516.968v01-00)
Teatavad eeskirjad, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral
Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 338kWORD 852k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika