8.11.2013
ECON_AM(2013)521623
AMANDMANI
66 - 229
Nacrt mišljenja
Andreas Schwab
(PE516.968v01-00)
Određena pravila o postupcima za naknadu štete u okviru nacionalnog prava za kršenje odredbi prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije
Prijedlog Direktive
(COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 368kWORD 1102k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti