Módosítások - ECON_AM(2013)521623Módosítások
ECON_AM(2013)521623

  MÓDOSÍTÁS:
  66 - 229
  Jelentéstervezet
  Andreas Schwab
  (PE516.968v01-00)
  a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról
  Irányelvre irányuló javaslat
  (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

  8.11.2013

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: