8.11.2013
ECON_AM(2013)521623
GROZĪJUMI Nr.
66-229
Ziņojuma projekts
Andreas Schwab
(PE516.968v01-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem
Direktīvas priekšlikums
(COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 448kWORD 1209k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika