Emendi - ECON_AM(2013)521623Emendi
ECON_AM(2013)521623

  EMENDI
  66 - 229
  Abbozz ta’ rapport
  Andreas Schwab
  (PE516.968v01-00)
  ċerti regoli li jirregolaw l-azzjonijiet għad-danni skont il-liġi nazzjonali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea
  Proposta għal direttiva
  (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

  8.11.2013

  Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: