8.11.2013
ECON_AM(2013)521623
AMENDEMENTEN
66 - 229
Ontwerpverslag
Andreas Schwab
(PE516.968v01-00)
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie
Voorstel voor een richtlijn
(COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 368kWORD 971k
Juridische mededeling - Privacybeleid