Amendementen - ECON_AM(2013)521623Amendementen
ECON_AM(2013)521623

  AMENDEMENTEN
  66 - 229
  Ontwerpverslag
  Andreas Schwab
  (PE516.968v01-00)
  over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie
  Voorstel voor een richtlijn
  (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

  8.11.2013

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: