Poprawki - ECON_AM(2013)521623Poprawki
ECON_AM(2013)521623

  POPRAWKI
  66 - 229
  Projekt sprawozdania
  Andreas Schwab
  (PE516.968v01-00)
  Niektóre przepisy regulujące dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego
  Wniosek dotyczący dyrektywy
  (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

  8.11.2013

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: