Amendamente - ECON_AM(2013)521623Amendamente
ECON_AM(2013)521623

  AMENDAMENTELE
  66 - 229
  Proiect de raport
  Andreas Schwab
  (PE516.968v01-00)
  referitor la anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubiri în temeiul dreptului național în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței al statelor membre și al Uniunii Europene
  Propunere de directivă
  (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

  8.11.2013

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: