2.3.2016
ECON_AM(2016)578642
Проектодоклад
Теодор Думитру Столожан
(PE575.121v01-00)
Оценка на международните счетоводни стандарти (МСС) и относно дейността на Фондацията за международните стандарти за финансово отчитане (Фондацията за МСФО), Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) и Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес (PIOB)
(2016/2006(INI))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 895kWORD 610k
Правна информация - Политика за поверителност