Ændringsforslag - ECON_AM(2016)578642Ændringsforslag
ECON_AM(2016)578642

  Udkast til betænkning
  Theodor Dumitru Stolojan
  (PE575.121v01-00)
  Evaluering af de internationale regnskabsstandarder (IAS) og aktiviteter inden for International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) og Public Interest Oversight Board (PIOB)
  (2016/2006(INI))

  2.3.2016

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: