Emendi - ECON_AM(2016)578642Emendi
ECON_AM(2016)578642

  Abbozz ta' rapport
  Theodor Dumitru Stolojan
  (PE575.121v01-00)
  L-evalwazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) u l-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS), tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) u tal-Bord tas-Sorveljanza tal-Interess Pubbliku (PIOB)
  (2016/2006(INI))

  2.3.2016

  Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: