Predlogi sprememb - ECON_AM(2016)578642Predlogi sprememb
ECON_AM(2016)578642

  Osnutek poročila
  Theodor Dumitru Stolojan
  (PE575.121v01-00)
  o oceni mednarodnih računovodskih standardov (MRS) ter o dejavnostih Fundacije za mednarodne standarde računovodskega poročanja (Fundacije MSRP), Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) in Odbora za zaščito javnega interesa (PIOB)
  (2016/2006(INI))

  2.3.2016

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: