Amandmani - ECON_AM(2016)582054Amandmani
ECON_AM(2016)582054

AMANDMANI
135 - 347
Nacrt izvješća
Philippe De Backer
(PE578.833v01-00)
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje
Prijedlog uredbe
(COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))

21.4.2016

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: