Módosítások - ECON_AM(2016)582054Módosítások
ECON_AM(2016)582054

MÓDOSÍTÁS
135 - 347
Jelentéstervezet
Philippe De Backer
(PE578.833v01-00)
az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról
Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))

21.4.2016

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: