Emendi - ECON_AM(2016)582054Emendi
ECON_AM(2016)582054

EMENDI
135 - 347
Abbozz ta' rapport
Philippe De Backer
(PE578.833v01-00)
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ
Proposta għal regolament
(COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))

21.4.2016

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: