Amendementen - ECON_AM(2016)582054Amendementen
ECON_AM(2016)582054

AMENDEMENTEN
135 - 347
Ontwerpverslag
Philippe De Backer
(PE578.833v01-00)
Het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten
Voorstel voor een verordening
(COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))

21.4.2016

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: