Predlogi sprememb - ECON_AM(2016)582054Predlogi sprememb
ECON_AM(2016)582054

PREDLOGI SPREMEMB
135-347
Osnutek poročila
Philippe De Backer
(PE578.833v01-00)
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje
Predlog uredbe
(COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))

21.4.2016

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: