27.7.2016
ECON_AM(2016)587508
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
317 - 483
Návrh zprávy
Paul Tang
(PE583.961v01-00)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012
Návrh nařízení
(COM(2015)0472 - C8-0228/2015 - 2015/0226(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1239kWORD 1671k
Právní upozornění - Ochrana soukromí