27.7.2016
ECON_AM(2016)587508
ÆNDRINGSFORSLAG
317 - 483
Udkast til betænkning
Paul Tang
(PE583.961v01-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for securitisering og om oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012
Forslag til forordning
(COM(2015)0472 - C8-0228/2015 - 2015/0226(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 995kWORD 1232k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik