27.7.2016
ECON_AM(2016)587508
POPRAWKI
317 - 483
Projekt sprawozdania
Paul Tang
(PE583.961v01-00)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dotyczących sekurytyzacji, utworzenia europejskich ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji oraz zmiany dyrektyw 2009/65/WE, 2009/138/WE, 2011/61/UE i rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2015)0472 - C8-0228/2015 - 2015/0226(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1131kWORD 1701k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności