27.7.2016
ECON_AM(2016)587508
AMENDAMENTELE
317 - 483
Proiect de raport
Paul Tang
(PE583.961v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012
Propunere de regulament
(COM(2015)0472 - C8-0228/2015 - 2015/0226(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1158kWORD 1741k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate