27.7.2016
ECON_AM(2016)587508
PREDLOGI SPREMEMB
317-483
Osnutek poročila
Paul Tang
(PE583.961v01-00)
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil za listinjenje in vzpostavitvi evropskega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012
Predlog uredbe
(COM(2015)0472 - C8-0228/2015 - 2015/0226(COD))

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 1140kWORD 1686k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov