27.7.2016
ECON_AM(2016)587508
ÄNDRINGSFÖRSLAG
317 - 483
Förslag till betänkande
Paul Tang
(PE583.961v01-00)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012
Förslag till förordning
(COM(2015)0472 - C8-0228/2015 - 2015/0226(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1109kWORD 1518k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy