Ændringsforslag - ECON_AM(2018)616880Ændringsforslag
ECON_AM(2018)616880

ÆNDRINGSFORSLAG
14 - 182
Udkast til betænkning
Gunnar Hökmark
(PE610.851v01-00)
Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne
Forslag til forordning
(COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD))

1.2.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: