Tarkistukset - ECON_AM(2018)616880Tarkistukset
ECON_AM(2018)616880

TARKISTUKSET
14 - 182
Mietintöluonnos
Gunnar Hökmark
(PE610.851v01-00)
Asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttaminen luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD))

1.2.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: