Amendementen - ECON_AM(2018)616880Amendementen
ECON_AM(2018)616880

AMENDEMENTEN
14 - 182
Ontwerpverslag
Gunnar Hökmark
(PE610.851v01-00)
Wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen
Voorstel voor een verordening
(COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD))

1.2.2018

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: