Pozměňovací návrhy - ECON_AM(2018)616907Pozměňovací návrhy
ECON_AM(2018)616907

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
508 - 583
Návrh zprávy
Gunnar Hökmark
(PE610.856v01-00)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES
Návrh směrnice
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))

1.2.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: